محصولات دانش بنیان

معرفی کامل محصولات دانش بنیان بخش 1

فهرست مطالب

معرفی کامل محصولات دانش بنیان 

یک مسئله ای که بسیار حائز اهمیت است شناسایی و معرفی محصولات دانش بنیان است که احتیاج است تا همه ی اقشار جامعه از فعالیت ها و مزایای این شرکت ها و محصولاتشون آشنا بشوند.

یکی از معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی دانش بنیان بودن کالاها و خدمات ارائه شده توسط آن شرکت ها است.

پس اقداماتی که صورت خواهد گرفت تا یک شرکت و یک محصول دانش بنیان شود را در زیر بررسی خواهیم کرد.

برای این منظور از سال 1391 که فرآیند اجرای قانون با جدیت دنبال شد، فهرستی از مصادیق کالاها و محصولات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفت. 

برای تهیه این فهرست، منابع مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گرفتند.

یکی از این منابع، تجربیات و دسته بندی ها و فهرست های مشابه خارجی بود که در طول سال های مختلف و توسط صاحب نظران، کشورها یا سازمان های بین‌المللی تهیه و ارائه شده بود.

از آن جمله می توان به دسته بندی های برخی مراکز انتقال فناوری در دنیا مانند  Yet2، APCIT و RTTN ، چارچوب پیشنهادی سازمان جهانی مالکیت فکری، و برخی دیگر از مطالعات بین المللی ازجمله تحقیقات سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و دسته بندی آمار سازمان ملل اشاره نمود.

فهرست کالاهای مشمول تحریم های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز از اسناد مهمی بود که در همین زمینه موردتوجه قرار گرفته است.

در ادامه این فرآیند، فناوری ها، صنایع و کالا های معرفی شده در اسناد ملی مرتبط نظیر موارد زیر نیز بررسی شد:

اولویت های فناوری «نقشه جامع علمی کشور

فهرست صنایع نوین برای استقرار در شعاع تهران (جهت اجرای مصوبه هیئت وزیران مورخ 18/5/88)

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور» تهیه شده توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری سال 1391

طرح آمایش صنعتی و معدنی»، بخش فناوری های پیشرفته، تهیه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

دسته بندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در خصوص صنایع پیشرفته

علاوه بر دسته بندی های فوق الذکر، برخی تجربیات داخلی مرتبط، به ویژه تجربیات مربوط به حمایت های قبلی از شرکت دانش بنیان و طرح های برگزیده کشور در جشنواره های ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اما به منظور تهیه فهرست مناسبی که علاوه بر لحاظ نمودن تحولات اخیر فناوری در سطح جهانی و سایر اسناد و تجربیات ملی، تناسب لازم با آخرین اقتضائات بومی و ملی را نیز داشته باشد، شبکه گسترده ای از صاحب نظران تشکیل و نظرات ایشان اخذ شد.

ترکیب صاحب نظران مورد مشاوره به گونه ای انتخاب شد که حتی المقدور در هر یک از حوزه های فناوری یا صنعتی، متخصصانی از  دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، صنایع و تشکل های بخش خصوصی، و دستگاه های دولتی متولی و مرتبط با آن حوزه، حضور داشته باشند.

در این مرحله، ویژگی ها و معیارهای زیر (که طی جلسات کارشناسی استخراج شد) برای گزینش محصولات دانش بنیان مورد توجه قرار گرفت:

  • نیاز به فعالیت های تحقیق و توسعه متمرکز و برنامه ریزی شده توسط گروه های متخصص
  • اهمیت راهبردی و حیاتی برای کشور
  • وابستگی به خارج در کنار دشواری های ناشی از تحریم و ارزبری بالا
  • نوآوری در سطح ملی و شکل نگرفتن بازار عرضه (و بعضاً تقاضا) در کشور در آن محصول
  • دارای ارزش افزوده بالا

کسب نظرات از افراد در هر یک از حوزه ها، به صورت مکرر و طی فرایندهای رفت و برگشتی انجام پذیرفت و در هر مرحله نظرات هر یک از صاحب نظران، توسط سایر مشاوران آن حوزه بازنگری و تکمیل و نهایتاً به جمع بندی نهایی رسید.

جمع بندی نهایی در دو مرحله به اطلاع کلیه دستگاه های حاکمیتی مرتبط با صنعت و بخش های تولیدی کشور و تعدادی از صاحب نظران حوزه های سیاست گذاری و فناوری نیز رسیده و نظرات ایشان نیز اخذ شد.

به این ترتیب فهرست اولیه، متناسب با آخرین تحولات و راهبردهای صنعتی و فناوری کشور، مورد بازنگری جدی و عمیق قرار گرفت.

درمجموع و به منظور تهیه فهرست محصولات دانش بنیان ، بیش از 150 تن از صاحب نظران و متخصصان فعال در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، ستاد های فناوری های راهبردی، انجمن ها و اتحادیه های صنفی، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی ، دانشگاه ها و شرکت های برتر فعال در بخش خصوصی مورد مشورت قرار گرفته و نهایتاً محصولات دانش بنیان موردنیاز کشور ذیل 11 حوزه اصلی ، معرفی شدند. این حوزه ها بر اساس دو رویکرد زیر مشخص شده است:

حوزه هایی که وجود محصولات دانش بنیان و با فناوری برتر در آن ها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیت های تحقیق و توسعه در آن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است. نظیر حوزه های فناوری زیستی، فناوری نانو، فوتونیک و اپتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی های تجدید پذیر، دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته، و هوا فضا.

سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. نظیر نفت و گاز، عمران و حمل‌ و نقل، برق، معدن، کشاورزی، آب‌ و هوا و ….

نتیجه

شرکت های دانش بنیان تحت نظارت ارگان های علمی پژوهشی کشور فعالیت دارند و محصولات این شرکت ها بسیار ویژه با سطح فناوری بالا است.

شرکت های دانش بنیان زمینه های مختلفی را شامل می شوند که هرکدام از این زمینه ها تحت نظارت سازمان های کشوری نیز قرار دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا
question