فروش بخش 2

فروش بخش 2

فهرست مطالب

فروش بخش 2

فروش شامل کلیه فعالیتهای شخصی و غیر شخصی است که در یافتن ، تأمین و توسعه تقاضا برای یک محصول یا خدمات معین دخیل هستند.

به گفته ویلیام جی استنتون :

فروش، فروش و اطلاع رسانی به بازار در مورد یک محصول یا خدمات است. این یک عملکرد ارتقا است.

” فروش به معنای گسترده آن ، فقط انجام فروش نیست ، یعنی انجام انتقال مالکیت. بلکه شناسایی مصرف کنندگان احتمالی ، تحریک تقاضا و ارائه اطلاعات و خدمات به خریداران است. “

تئودور لویت می نویسد ، “فروش برای جامعه ما به همان اندازه اساسی است که متابولیسم برای زندگی مهم است.” این یک واقعیت است که عملکرد فروش مشابه خون حیات در اقتصاد است.

از طریق فروش است که فرصت اشتغال ، درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری ایجاد می شود. از طریق فروش است که کلیه فعالیتهای تجاری بنا می شود.

بنابراین واضح است که فروش نه تنها انتقال مالکیت بلکه یک کار تبلیغاتی نیز تعریف می شود که شامل مکان یابی خریداران احتمالی ، ایجاد خواسته ها و ارائه اطلاعات و خدمات بازاریابی و غیره است. در دوران مدرن ، فروش در گستره وسیع تری در نظر گرفته می شود. .

فروش به عنوان تجربه تجمعی فروشندگان و متخصصان تبلیغات مورد مطالعه قرار می گیرد. این دانش را از عمل ، و روانشناسی که از طریق تجربه آموخته شده است تقطیر می کند. این آموزش می دهد که چگونه می توان همه اینها را عملی کرد. باید به یاد داشته باشیم که مردم دوست دارند خرید کنند اما دوست ندارند به آنها فروخته شوند. شواهد تجربی با ارزش تر از یک مجموعه سیستماتیک دانش است. اما چنین آگاهی هرگز نمی تواند کاملاً اثبات شود.

اهداف فروش

 • فروش کالاها به مصرف کنندگان.
 • برای “سرویس” حساب های موجود ، یعنی حفظ قرارداد با مصرف کننده موجود.
 • برای جستجوی مشتریان جدید
 • برای اطمینان از همکاری مصرف کنندگان در تهیه و تبلیغ خط تولید.
 • برای آگاهی دادن به مشتریان در مورد تغییرات خط تولید موجود و استراتژی بازاریابی شرکت.
 • ارائه مشاوره و كمك فني به مشتريان در خصوص استفاده از محصول پيچيده و فني.

8 ویژگی برتر در فروش

 • هسته اصلی بازاریابی
 • نقطه اصلی بازاریابی است. هدف اصلی بازاریابی ایجاد مشتری و تأمین خواسته های مردم است که تنها از طریق فروش امکان پذیر خواهد بود پس قطعا برای فروش ما نیاز به بازاریابی داریم و این یک هسته قابل توجه است.
 • مبادله

فروش منبع برقراری روابط بین فروشنده و خریدار است و مبادله کالا با یک ارزش است پس این مبادله یک تعاملی است که اتفاق می افتد هنگام خرید فروش بین 2 نفر.

 • مراکز فروشندگی

بسیاری از تکنیک های فروش وجود دارد. فروشندگی یکی از آنهاست. فروشندگی فرایندی است که طی آن خواسته ها و خواسته های مشتری شناسایی ، ایجاد و تلاش می شود خواسته ها برای منافع مشترک برآورده شود.

 • ابزارهای تبلیغاتی

به گفته استانتون ، فروشندگی یکی از انواع تبلیغات فروش است. تبلیغات فروش ، تبلیغات فروش شخصی ، بخشهای خاصی از فروش است. ارتقا ارتباط در فروش بسیار اهمیت دارد حالا می تواند در بستر ابزار های تبلیغاتی باشد یا غیره.

 • عملکرد خلاقانه

فروش نیازها و خواسته های جدید ، تقاضاهای جدید ، محصولات و بازارهای جدید را ایجاد می کند. این فروش است که امکان کشف بازارهای جدید را فراهم می کند.

 • شخصیت اجتماعی

 فروش نوعی رفتار و عمل اجتماعی است. این ترکیبی از شیوه ها ، فعالیت ها و انگیزه های مختلف است. به قول ادموند اسپنسر ، “فروش وسیله پرورش و رشد اجتماعی است” بسیار مهم است که فروشنده یک شخصیت اجتماعی و تعاملی داشته باشد با مشتری اینگونه امر فروش بسیار بهتر اتفاق می افتد.

دامنه بازاریابی بسیار گسترده تر است ، که شامل قیمت گذاری ، توسعه محصول ، کانال های توزیع و فعالیت های تبلیغاتی است. ارتقا مقیاس فروش ، مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه های بازاریابی است.

 • عملکرد دائمی

فروش عملکرد مداوم و منظم یک تجارت است. این اساس کلیه عملکردهای دیگر تجارت است. بنابراین موفقیت در فروش ، پایه و اساس سایر عملکردهای یک شرکت است.

 • عملکرد تولیدی

از طریق فروش منبع درآمد و سود در دسترس است. این یک فعالیت تولید ثروت است. هزینه های عملیاتی و سایر موسسات از درآمد حاصل از فروش تأمین می شود.

5 عملکرد اصلی فروش

عملکرد شماره 1

 برنامه ریزی و توسعه محصول:

در صورت عدم رضایت محصول ، هیچ تلاش بازاریابی نمی تواند موفقیت آمیز باشد. از این رو اشتباه نیست اگر بگوییم موفقیت هر سازمان فروش به برنامه ریزی و توسعه و نوع مناسب محصولات بستگی دارد.

در حین برنامه ریزی برای تولید نوع مناسب محصولات ، تولید کننده باید الزامات و نیازهای مصرف کننده نهایی را از نظر کمیت ، کیفیت ، زمان ، قیمت ، مکان و غیره در نظر بگیرد. این اطلاعات را می توان از طریق تحقیقات بازار بدست آورد.

برنامه ریزی محصول را چنین تعریف می کند: “عمل بازاریابی و نظارت بر جستجو ، غربالگری ، توسعه و تجاری سازی محصولات جدید و اصلاح خطوط موجود و توقف اقلام حاشیه ای و غیر سودآور. “

از طرف دیگر ، توسعه محصول به معنای تهیه یا در دسترس قرار دادن مصرف کننده فقط کالاهایی است که مورد نیاز و تقاضای آنها است. منظور از توسعه محصول ، فعالیتهای تحقیق ، مهندسی و طراحی محصول است. محصولات توسعه یافته و ارائه شده توسط یک شرکت تجاری ممکن است محصولات صنعتی ، محصولات مصرفی یا محصولات کشاورزی باشد.

عملکرد شماره 2

 ایجاد تقاضا:

پس از تولید کالای مناسب ، تنها در صورت تقاضا ، سود حاصل می شود. بنابراین یک جنبه مهم فروش ایجاد تقاضا است. فروشنده باید در مورد موجود بودن محصولات خود به خریدار اطلاع دهد. او معمولاً این کار را با توسل به فعالیت هایی مانند تبلیغات و تبلیغات فروش انجام می دهد. کلیه فعالیتهایی که فروشنده برای آگاهی و بروزرسانی مشتریان خود در مورد محصولات خود از طریق روشهای مختلفی که در اختیار دارد انجام می شود ، می تواند ایجاد تقاضا باشد.

عملکرد شماره 3

ایجاد تماس با خریداران:

خریداران بسیار زیاد و در منطقه وسیعی پراکنده هستند. پس از ایجاد تقاضا برای محصول ، ایجاد ارتباط با خریداران ضروری است. پرسنل بازاریابی باید مکان های خریدار را پیدا کنند ، با آنها ارتباط برقرار کنند و روابط صمیمانه ای با آنها برقرار کنند. برقراری تماس با خریداران یک روند مداوم است و باید به طور مداوم انجام شود.

عملکرد شماره 4

 مذاکرات:

پس از برقراری ارتباط با خریدار ، فروشنده باید با خریداران احتمالی وارد بحث شود تا شرایط مربوط به کمیت ، کیفیت و قیمت محصول ، زمان حمل و نقل ، پوشش خطر و غیره را نهایی کند. در این مرحله ، پیشنهادات و پیشنهادات پیشخوان تا رسیدن به توافق نهایی ارائه می شود. این روند دستیابی به نقطه تفاهم مشترک از طریق پیشنهادات و پیشنهادات متقابل را می توان مذاکره نامید.

عملکرد شماره 5

 انعقاد قرارداد:

وقتی شرایط و ضوابط فروش نهایی شد ، خریداران و فروشندگان قراردادی را برای خرید و فروش منعقد می کنند تا مالکیت کالا به طور قانونی از فروشنده به خریدار منتقل شود.

حتی اگر عملکردهای خرید و فروش بازاریابی به عنوان دو عملکرد متفاوت مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته باشند ، در عمل اینها به طور کامل با یکدیگر تعریف می شوند. به هر حال فروش بدون خرید و خرید بدون فروش امکان پذیر نیست. آنها دو طرف معامله مبادله هستند و یکی بدون دیگری وجود ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا
question