انواع شرکت های دانش بنیان

انواع شرکت های دانش بنیان بخش بخش 2

فهرست مطالب

انواع شرکت های دانش بنیان

برای آشنایی با شرکت ها دانش بنیان در ابتدا باید بدانید، این شرکت ها به چهار دسته تقسیم می شوند که این دسته بندی مشخص کننده ی مزایای انواع شرکت ها می باشد. در این قسمت به معرفی این دسته بندی و نوع دیگری از تقسیم بندی شرکت های دا نش بنیان بسته به نوع فعالیتشان می پردازیم.

 نوپا نوع یک

شرکت های نوپا در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که عمر آن ها کمتر از سه سال بود.

با تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دا نش بنیان، شرکت های نوپای نوع یک، شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)، محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد.

این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

 نوپا نوع دو

شرکت های نوپای نوع دو شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)، محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد.

این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری نسبتا بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالا و خدمات  سطح دو گردد. محصولات فهرست سطح دو نسبت به فهرست سطح یک از پیچیدگی فنی کمتری برخوردار هستند.

شرکت های دا نش بنیان نوپا نوع دو تمام مزایای شرکت های دا نش بنیان نوپا نوع یک به غیر از معافیت مالیاتی را دارا می باشند.

تولیدی نوع یک

شرکت های تولیدی در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که عمر آن ها بیشتر از سه سال بود.

این شرکت ها علاوه بر این که از نظر فنی بررسی می شدند، از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گرفتند و می بایست حداقل ۲۵% از فروش آخرین اظهار نامه مالیاتیشان از محصول دانش  بنیانشان باشد.

تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دا نش بنیان تاثیر زیادی روی نحوه ارزیابی این شرکت ها نداشته و شرکت های دا نش بنیان تولیدی نوع یک شرکت هایی هستند که بیش از ۲۵% درآمدشان در آخرین اظهار نامه مالیاتی از محصول دانش بنیانشان باشد.

محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دا نش بنیان سطح یک گردد.

 تولیدی نوع دو

شرکت های دا نش بنیان صنعتی در گذشته به شرکت هایی گفته می شد که عمر آن ها بیشتر از سه سال بود.

این شرکت ها علاوه بر این که از نظر فنی بررسی می شدند، از نظر مالی نیز مورد بررسی قرار می گرفتند و می بایست حداقل ۱۰% از فروش آخرین اظهار نامه مالیاتیشان از محصول دا نش بنیانشان باشد.

این شرکت ها از معافیت مالیاتی برخوردار نبودند.

با تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دا نش بنیان، سه نوع از شرکت ها با شرایط مختلف می توانند تاییدیه شرکت های دا نش بنیان تولیدی نوع دو را دریافت کنند.

  • شرکت هایی که محصولاتشان به مرحله ی تولید رسیده و این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، باید از سطح فناوری نسبتا بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح دو گردد.
  • شرکت هایی که پروژه های مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC باشد منوط به این که حداقل ۱۰% پروژه شامل معیار های دا نش بنیان باشد.
  • شرکت هایی  هستند که محصولاتشان به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد.
  • این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.
 تجاری سازی

بزرگترین مشکل و معضل شرکت‌های دا نش بنیان، تجاری سازی محصولات و فروش آن ها، می‌باشد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌هایی که خدمات آنها باعث سهولت در روند فعالیت و رونق کسب و کار شرکت‌های دا نش بنیان و یا فناور (غیر دا نش بنیان) شود را به عنوان شرکت‌های دا نش بنیان تجاری سازی مورد تأیید قرار می‌دهد.
به همین منظور در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان بخش تجاری سازی، قسمتی در خصوص شرکت‌هایی که با خدمات خود باعث رونق بخشیدن به کسب و کار شرکت های دا نش بنیان یا فناور می‌شوند قرار داده شده است

تا شرکت های فعال در این حوزه بتوانند در مورد دسته‌های موجود و مورد تأیید در بخش تجاری اطلاعات کسب کنند.

 فرآیندی و خدماتی

شرکت هایی که با استفاده از تجهیزات و فرآیندهایی که دارای شرایط آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دا نش بنیان است، محصولات غیر دانش بنیان تولید نمایند، می‌توانند گرید دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) را دریافت کنند.
لازم به ذکر است که تفاوت شرکت‌های دا نش بنیان تولیدی نوع دو(صنعتی) با شرکت های دا نش بنیان تولیدی نوع یک فقط در عدم استفاده معافیت مالیاتی می‌باشد.

 نرم و هویت ساز

پس از پیگیری های مکرر و با حمایت معاون علمی رئیس جمهور،ستاد نرم و هویت ساز در معاونت علمی ریاست جمهوری تاسیس گردیده و اقدام به تدوین آیین نامه در این حوزه نموده است.
شرکت های فعال در حوزه فناوری های نرم، باید مانند سایر شرکت های دانش بنیان از محصولات دانش بنیان با تکنولوژی بالا برخوردار باشند و همچنین پارامترهای مالی، فنی و تحقیق و توسعه نیز در مورد این شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

حوزه EPC

شرکت هایی که درآمدشان از پروژه های مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC باشد منوط به این که حداقل ۱۰% پروژه شامل معیار های دا نش بنیان باشد، می توانند گرید دا نش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) را دریافت کنند.
لازم به ذکر است که تفاوت شرکت‌های دا نش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)  با شرکت های دا نش بنیان تولیدی نوع یک فقط در عدم استفاده معافیت مالیاتی می‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا
question